Organisatie

De organisatie van Omroep Zuidplas bestaat uit het dagelijks bestuur, de redactieraad en het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan). Hier onder vindt u een overzicht van de organen.

Bestuur
Danny Govers (Voorzitter)
Peter van der Sluis (Penningmeester)
Peter Baur (Secretaris)

Kamer van Koophandel
41173335

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
803608664

Rekeningnummer
NL15 RABO 0345 2811 79

B.T.W.
NL 803608664.B.01

Redactieraad
Willem de Waard
Philip van Es
Ton Oskam
Sjoerd de Graaff

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)
Eelco Doornhein
Hans Heesterbeek
Caitlin de Lang
Roben van den Berg
Steef van Duin
Sofie Verdoold

Omroep Zuidplas is de publieke lokale media-instelling voor de gemeente Zuidplas
Omroep Zuidplas is actief via internet, radio en tv. In 2010 is de omroep door het Commissariaat van de Media aangewezen voor het verzorgen van programma’s gericht op de gemeente Zuidplas. Per 1 januari 2015 is deze aanwijzing verlengd. Zuidplas is een gemeente die op 1 januari 2010 is ontstaan door de fusie van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle.

Mediawet
De mediawet bepaalt de kaders waarbinnen de omroep werkt. Omroep Zuidplas is onafhankelijk en wordt gecontroleerd door het Commisariaat van de Media. Inkomsten ontvangt de stichting vanuit de bekostigingsplicht door de gemeente zoals opgenomen in de mediawet. Daarnaast zijn er donateurs en zijn er inkomsten vanuit reclame.

Doelstelling
Omroep Zuidplas wil zoveel mogelijk inwoners bereiken met nieuws en informatie uit de gemeente Zuidplas. Inwoners worden hierdoor bij elkaar gebracht, waardoor de omroep een samenbindende rol vervult in de lokale gemeenschap.

Medewerkers
Omroep Zuidplas is een stichting die werkt met vrijwilligers. Momenteel zijn er ongeveer 40 mensen actief betrokken bij het maken van programma’s via radio, TV en internet. Het bestuur van Omroep Zuidplas heeft geen invloed op de inhoud van programma’s.

Verschillende socia) media van Omroep Zuidplas
Omroep Zuidplas is actief op Twitter, Facebook en Youtube.

TV
Sinds juni 2011 maakt Omroep Zuidplas ook TV. Sinds januari 2013 zijn de uitzendingen ook in Capelle aan den IJssel en omgeving Lansingerland te zien. Sinds eind 2015 is het kanaal bij fors meer providers beschikbaar gekomen in het basispakket. In Zuidplas is Omroep Zuidplas TV te ontvangen via onder andere Ziggo kanaal 40.