Belangrijke telefoonnummers

Politie / veiligheid
Algemeen alarmnummer 112
Politie (niet bedreigende situatie) 0900 8844
Politie voor doven en slechthorenden 0900 1844
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000
Zelfmoordpreventie0900 0113
Brandweer
Brandweer Hollands Midden 088 246 50 00
Dieren
Dierenambulance Gouda0182 529 059
Meldpunt Dierenmishandeling144
Ongediertebestrijding 0180 330 300
Huisartsenposten (HAP)
HAP Midden Holland
(Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen e.o.)
0182 322 488
HAP IJsselland (postcodes 2911 t/m 2914) 010 279 92 62
Meldpunt Zorg en Overlast
Meldpunt Zorg en Overlast0182 545 593 (maandag, woensdag en vrijdag 9.00-12.00 uur)
Veilig Thuis
Veilig Thuis 0800 2000 (dag en nacht)
Storingsnummers
Gas en elektriciteit 0800 9009 (dag en nacht)
Bij bellen storingsnummer dient u een postcode door te geven
Kabel 0900 1884
0182 585 555 voor Moordrecht
Waterleiding 088 347 47 47
0182 593 772 voor Moordrecht
Milieu
Meldpunt milieuklachten Klachten over bedrijven (stank, geluidshinder e.d.)
088 833 35 55 (24 uur/dag)
Klachten over bedrijven (stank, geluidshinder e.d. )088 833 35 55 (24 uur/dag)
Overige milieuklachten overdag0180 330 300 (24 uur/dag)
088 833 35 55 (’s avonds/weekend)
Aanmeldingen grofvuil 0180 330 300 (maandag t/m vrijdag, 8.30-17.00 uur)


Gemeentelijke telefoonnummers
Klant Contact Centrum gemeente Zuidplas

Telefoonnummer: 0180 330 300 (8.30-17.00 uur)
Voor al uw vragen en opmerkingen. Ook voor meldingen onderhoud openbare ruimte, voor rioolstoringen, losliggende bestrating, defecte verlichting, groen, reiniging, graffiti/illegale posters.

WhatsApp gemeente Zuidplas
Nummer 06 51 96 46 99

Sociaal Team Zuidplas
Telefoonnummer: 0180 330 300
De bureaudienst is telefonisch te bereiken op werkdagen van ma t/m vr 8.30-12.30 uur
E-mail: sociaalteam@zuidplas.nl

In geval van een crisis belt u tijdens kantoortijden:
Medisch/psychische zaken: uw huisarts en bij spoed 112
Overige crisissen: uw casushouder en bij geen gehoor de bureaudienst van het sociaal team.

In geval van een crisis belt u buiten kantoortijden en in het weekeinde:
Medisch/psychische zaken: Huisartsenpost en bij spoed 112

– Jeugd & Volwassenen:
Telefoonnummer 088 900 40 00 (Kwadraad/ Crisis Interventie Team)

– Jeugd tot en met 17 jaar met Geestelijke Gezondheidsproblemen (GGZ):
Crisismeldingen contact op met de poli van De Jutters-Parnassia Groep via:
Telefoonnummer 088 358 82 10 (09.00-17.00 uur)
Na 17.00 uur: 088 357 10 20

Klachtencoördinator
Telefoonnummer: 0180 330 300

Functionaris voor gegevensbescherming
Barbara Hamburg
Telefoonnummer 0180 330 300
E-mail: fg@zuidplas.nl

Afspraak burgemeester en wethouders
Telefoonnummer 0180 330 300

Koninklijke onderscheidingen
Telefoonnummer 0180 330 300

Communicatie
Telefoonnummer 0180 330 300
E-mail communicatie@zuidplas.nl

Accountmanagers bedrijven
Hans Houtman en Maaike Kuipers
Telefoonnummer 0180 330 300
E-mail:. ondernemersloket@zuidplas.nl