PvdA/GL stelt vragen over financiële administratie gemeente Zuidplas

De aanleiding tot het stellen van technische vragen komt door de informatie zoals die beschreven staat in raadsstuk B 1047 waarin de prognoses WMW en Jeugdhulp 2019 worden beschreven.

Al geruime tijd maken gemeenten, ook die om ons heen, melding van oplopende zorgvragen WMO en Jeugdhulp. Pas onlangs werd ons informatie verstrekt over de vraagstukken m.b.t. de organisatie, de aansturing en nu ook over de oplopende zorgvragen. De omvang van extra uitgaven van ruim 2 miljoen roept bij ons vragen op over het in “Control”, zijn als gemeente?

Dat brengt de fractie PvdA/ Groen Links tot de volgende vragen:

  1. Op welke wijze worden de financiële verplichtingen van afgegeven indicaties geregistreerd en bijgehouden van Jeugdhulp en WMO?
  2. Welke bedragen aan zorg voor WMO en Jeugdhulp zijn er maandelijks in 2019 betaalbaar gesteld? Graag een overzicht per maand.
  3. Is er sprake van achterstanden met de facturering van afgegeven indicaties aan zorg?
  4. Hoe vaak is het college door het financieel management van de gemeente geïnformeerd over de uitgaven van zorg?
  5. Op welke wijze wordt het college financieel geïnformeerd over het verloop van de financiën van de gemeente in een begrotingsjaar?
  6. Is er een liquiditeitsprognose beschikbaar?