College Zuidplas besluit tot verlaging rioolheffing in 2020

De rioolheffing in de gemeente Zuidplas gaat in 2020 met € 18,21 naar beneden ten opzichte van het tarief in 2019. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten en aan de gemeenteraad laten weten.

In de Programmabegroting 2020-2023 is gemeld dat het mogelijk zou zijn om het tarief te verlagen, maar dat voor het exacte bedrag van de verlaging nog rekenwerk nodig was. Dit is nu afgerond en leidt tot deze verlaging.
De rioolheffing in de gemeente Zuidplas was in 2019 € 247,20 en is in 2020 € 228,99.

Alle eigenaren van een woning of een bedrijfspand in de gemeente betalen rioolheffing, huurders niet. Wethouder Jan Willem Schuurman: “Ik ben verheugd dat het tarief met zo’n € 18 naar beneden kan, ook omdat daarmee de verhoging van de lasten voor de inwoners en bedrijven in 2020 enigszins is verminderd. Het besluit past in het streven naar zo laag mogelijke lasten in de gemeente Zuidplas”.