VVD Zuidplas wil uitstel voor ondernemers aangaande betalingen lokale heffingen

De Rijksoverheid heeft in nauwe samenspraak met het RIVM afgelopen donderdag (aanvullende) maatregelen aangekondigd om het coronavirus beheersbaar te houden. Ook in gemeente Zuidplas is er inmiddels een noodverordening van kracht. De genomen maatregelen raakt iedereen en heeft maatschappelijke en economische gevolgen.

De landelijke overheid heeft al mogelijkheden geboden om werkgevers tegemoet te komen middels werktijdverkorting en uitstel van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Recent zijn de lokale belastingen geheven; de OZB, Afval- en rioleringsheffing, Precario- en Toeristenbelasting. Voor ondernemers geeft dit druk op de liquiditeitspositie, zeker in de huidige situatie waarin omzetten teruglopen vanwege het coronavirus en kosten veelal doorlopen.

Naast ondernemers geldt dit ook voor kleine zelfstandigen, de ZZP’ers, die vanwege het coronavirus tijdelijk zonder c.q. minder werk en inkomen zitten.

VVD Zuidplas vindt dat we onze ondernemers en ZZP’ers tegemoet moeten komen met de mogelijkheid tot uitstel van lokale belastingen.

Vanwege deze bijzondere omstandigheid heeft de VVD de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met de geboden uitstelmogelijkheden door de landelijke overheid m.b.t. Rijksbelastingen?
  2. Heeft het college signalen van ondernemers gekregen dat ze liquiditeitsdruk ervaren?
  3. Is het college bereid uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers en ZZP’ers voor lokale belastingen? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn er andere maatregelen die het college kan nemen om ondernemers te helpen en te ondersteunen tijdens deze uitzonderlijke situatie?